ЈУ "Центар за социјални рад" Градишка

ДНЕВНИ ЦЕНТАР

Поштовани, стекли су се формално правни, кадровски и материјални услови да од 2.9.2019. године ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка врши дјелатност дневног збрињавања дјеце и омладине са сметњама у развоју у објекту Дневног центра, Јове Крагуља бр. 2, Градишка.

Организација и метод рада

Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју се бави дневним збрињавањем и оспособљавањем за самосталан живот дјеце и омладине са сметњама у развоју са умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања (у даљем тексту: штићеници). Оспособљавање се врши кроз индивидуално прилагођене активности из сљедећих области: развој психомоторике и физичког васпитања, познавање околине, брига о себи и социјалном развоју, радно васпитање и обука, ликовно и музичко васпитање. На дневном збрињавању и оспособљавању свакодневно су ангажовани стручни радници: дефектолог - мастер логопед, радно - окупациони терапеут, социјални радник и домаћица, а по потреби се укључују психолози, социјални радници, правници и остали радници запослени у ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. Сви запослени у Дневном центру су прошли обуку из области кардио - пулмоналне реанимације.

Штићеници на дневном збрињавању су разврстани у три групе корисника:

- прву групу чине дјеца која су завршила трећи ниво оспособљавања по Наставном плану и програму за лица са умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања у ЈУ ОШ „Васа Чубриловић“ Градишка,

- другу групу чини омладина од 18 до 30 година старости, која је по ранијим програмима прошла нивое оспособљавања у ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука и

- трећу групу чине дјеца и омладина са тежим оштећењима интелектуалног функционисања комбинованим са тежим облицима оштећења психомоторног развоја.

За све штићенике, кориснике услуга дневног збрињавања, обезбјеђен је један топли оброк на терет трошкова Дневног центра.

Мрежа подршке и остварена партнерска сарадња

Обезбјеђујући предуслове за почетак рада Дневног центра, наишли смо на велико разумијевање и благонаклону подршку у започетим активностима, од стране појединаца и институција те спремност на партнерство. Као резултат такве подршке закључени су споразуми о пословно - техничкој сарадњи, путем којих су додатно побољшани услови за штићенике, кориснике услуга Дневног центра.

На темељу Споразума о пословно - техничкој сарадњи, закљученим са ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, у Дневном центру доступне су услуге стручног медицинског особља.

На темељу Трипартитног споразума о сарадњи закљученог између ЈУ „Центар за социјални рад „ Градишка, „Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима“ Градишка и града Градишка, превоз штићеника од мјеста становања до Дневног центра и обратно врши Удружење, а Град Градишка обезбјеђује за то потребна новчана средства.

У намјери стварања предуслова за заштиту најбољег интереса дјеце са сметњама у развоју и подршку родитељима дјеце организованим у Удружењу родитеља дјеце са аутизмом „Дуга“ Градишка, ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка и Удружење родитеља дјеце са аутизмом „Дуга“ Градишка су закључили Споразум о подршци у имплементацији пројекта „Дугине боје“. Кроз имплементацију пројектних активности у просторијама Дневног центра се за родитеље и дјецу, чланове удружења, пружају стручни психолшки, логопедски и дефектолошки третмани. Носилац пројекта је Удружење родитеља дјеце са аутизмом „Дуга“ Градишка, а подршку пројекту пружају кабинет предсједника Републике Српске, град Градишка и ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.

Позив на сарадњу

Из горе наведеног се може закључити да су обезбјеђени сви неопходни услови за несметано дневно збрињавање штићеника у Дневном центру. Обзиром да се увијек може боље и више, добро су дошли сви заинтересовани да својим властитим мишљењима и идејама дају допринос побољшању услова за дјецу и омладину са сметњама у развоју.

Надајући се будућој сарадњи, у име корисника Дневног центра као и у име запослених ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка захваљујемо Вам на заинтересованости и времену посвећеном упознавању са нашом дјелатношћу.

С поштовањем,

в.д. директор Стана Балабан, дипл. социјални радник.